امروز :
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 18 فروردین 1391

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی ازشبهاتی که پیرامون فاطمیه دشمنان این مرز وبوم وارد میکنند این است که:

این علی که شما از او دم میزنید واورا بزرگترین الگوی خود قرار میدهید چرا وقتی دشمنان به خانۀ اوهجوم آوردند اجازه داد ناموسش در را باز کند؟علی که او را کوه غیرت میدانید چرا خود نرفت در را باز کند ؟ آیا هرکدام از ما اگر دشمن به خانه مان هجوم بیاورد چه میکنیم ناموسمان را می فرستیم تا با نا اهلان روبه رو شود؟

جواب)-ازنگاه عقل حفاظت از جان ولیّ واجب است وتکلیف شرعی . برای تک تک افرادواجب است که در صورت به خطر افتادن جان ولیّ ،جان خود را فدای ولیّ زمانشان کنندواین از اوجب واجبات است وآنچه بیشتر از هر چه جگر انسان را میسوزاند همین است که آقا امیر المؤمنین علیه السلام باید بایستد ونظاره گر انجام تکلیف شرعی زهرای اطهر باشد(دقیقاًشبیه کاری که خودعلی علیه السلام در لیلت المبیت انجام دادند ودر بستر پیامبر صلی الله علیه واله خوابیدند و جان خود را سپر بلای ایشان قرار دادندوپیامبر مانع نشدند) بسوزد ومانند برخی مردان که اگر پای ناموس به وسط بیاید حاضرندحتی از خدا هم بگذرندمانع انجام یکی از بزرگترین واجبات الهی نشود .

حال ماتا کجا پای دین خدا می ایستیم تا پای پول، تا پای آبرو،تاپای جان ،آیا حاضریم در این راه از بالاترین وزیبا ترین عشق خودمان هم بگذریم وسوختن اورا نیز ببینیم؟ آه آه آه از جگر سوختـۀ علی آه از ناله های شبانۀ او در دل چاه آه از صبر جان سوز مولی که تصور آن هم درد آور است که باچشم خود دید چگونه سیلی به یارش میزند(خودم با چشم خود دیدم که سیلی زذ به زهرایم) اما علی باید بسوزد وبسازدتا دین خدا به سبب صبر مولی بنیانش استوار گرددواین عشق به معبود برتر ازهر عشق دیگری است.

برادران وخواهران در حال حاضر یکی ازبزرگترین حربه های دشمنان استفاده از زنان وفرستادن آنها برای تخریب جوانان وجامعه است به نظربنده این خود زنان هستند که میتوانند این تکِ دشمن را ،بایک پاتک جواب گو باشند .حضور زنان مؤمن در عرصۀ جامعه وروشنگری برای هم جنسهای خود کاری که زهرای مرضیه (س)انجام داد که البته وصد البته تیاز به مهارت و آموزش دارد واین خود گویای نیاز به خانمهای طلبه ودانشجویان انقلابی در اجتماع می باشد که نقش آفرینی آنها اگر نگوئیم بیشتر از روحانیون است قطعاًکمتر نخواهد بودواین ما مردان هستیم که برای حفظ دین خدا آزادی عمل بیشتری باید به آنها بدهیم  که اولاًدر مسیر آموزش قرار گیرند وثانیاًبتوانند در مسیر پرورش استوارتر قدم بردارند.

(محرم سال گذشته بیش از هجده دبیرستان دخترانه  در خواست نیروی مبلغ خانم کردند امّا مافقط پنج موردآنها پوشش داده شد؟؟؟!!!!!!!!!!!)

                                                    این الفاطمیون

 
طبقه بندی: شبهات، 
نوشته مهدی فرهادی
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 17 فروردین 1391

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام برعلمدار کوچه ها ، سلام براولین فدائی راه ولایت، سلام براسوه مردان وزنان جهانیان. مادرم! چه زیبا سوختن گرد شمع وجودت علی را به معرض تماشا قرار دادی ،چه زیبا با عَلَم اشک به حمایت از مولایت بر خواستی تا جائی که نامردمان مدینه گفتند یا شب گریه کن یا روز اما پرچم برافراشته اشک تو فریاد مظلومیت علی را به گوش جهانیان رسانید. مادرم فاطمه! درد مصیبت  تو به مراتب برایم بالاتر از هردرد دیگریست حتی  کربلا .

خدایا توفیق علمداری وفدا شدن در مسیر ولایت را نصیب مابگردان.
طبقه بندی: دل نوشته ها، 
نوشته مهدی فرهادی
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 13 فروردین 1391

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز سیزده به در است روزی که به اعتقاد برخی افراد اگر ازخانه بیرون نروند نحوست سیزده آنها را می گیرد،  به قول ادبیات دینی تفأل به شر می زنند که مورد نهی پیامبروامامان معصوم ما بوده در روایتی که به پیامبر اکرم صلی الله واله وسلم نسبت می دهند که الاعمال بالنیات شاید یک نوع برداشت از این روایت به نظر بنده این باشد که آنچه در نیت وذهن خود می گیرید در رفتار و اعمال شما پدیدار میشود یعنی عمل شما بستگی به نیت وطرز تفکر شما دارد اگر تفکر مثبت کنید همان به صورت مثبت اتفاق می افتد واگر تفکر منفی کنید به صورت منفی در زندگی پدیدار میشود همان چیزی که در دهۀ اخیر تحت عنوان تکنولوژی فکربازار برخی افراد را رونق بخشیده وسوپر مارکت دو دهنۀ سوء استفاده را را باز کرده ،اما بالاخره آنها هم گاهی حرفهائی دارند که بدک نیست مثلا اگر تفکر مثبت کنیم وآیتم های مثبت به کائنات بفرستیم کائنات آنها را به صورت مثبت به سمت ما باز می گردانند ومنفی هم همینطور واین همه کلاس گذاشتن همان الاعمال بالنیات خودمان است، بگذریم اما زیرکی مسئولین در همین بس که سیزده به در را روز طبیعت نام نهادند که دارای بار مثبت میباشد ودیگر خبری از تفأل به شر که مورد نهی اسلام است نیست، از طرف دیگر در مضمون روایات ما آمده انسان فرزند طبیعت است وفرزند را نباید از مادرش جدا کرد به همین خاطر در سیرۀ بزرگان بسیار داریم که اهل گشت و گذار بوده اندوبسیار به دامان طبیعت پناه می برده اند اما درد اینجا ست که در روز سیزده به در، چه به معنی مثبت چه به معنی منفی این روز برای عدۀ کثیری شده روز بزن و برقص وبکوب که تقریبا همه جا دیده می شوند لذا ما کل طول سال را روزهای خوبی برای رفتن به طبیعت می دانیم وروز دیگری را به عنوان نماینده رفتن به طبیعت قرار میدهیم مثلا یازده به در به همین خاطر اکثر سالها یکی دوروز زودتر از سیزده بیرون می رویم به همین خاطر میگوئیم یازده به در مبارک.

                                          (امان از خرافه)
طبقه بندی: اجتماعی، 
نوشته مهدی فرهادی
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 8 فروردین 1391

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از چیزهائی که در جامعه ی امروزبخصوص در بسیاری از مسئولین کمتردیده می شودواز اصلی ترین عوامل حرکت به خصوص در چشم اندازهای ترسیم شده رهبری می باشد درد است .درد اجتماع ، درد مردم ،درد فقری که جامعه را روز به روز  فرا گرفته ومهمتر از فقر مادی فقر معنوی. سرطان را یکی از وحشتناکترین انواع بیماری می دانند زیرا دردی به همراه ندارد دردی که انسان را به سمت درمان سوق دهد لذا انسان زمانی متوجه می شود که کار از کار گذشته بیماری ریشه دوانده و چند صباحی دیگر از پایان عمر شخص باقی نمانده است.امروز تمام مسئولین باید بدانند که اگر درد اجتماعی را فراموش کنند دچارسرطانی شده اند که نتیجه آن مرگ اجتماع است.
طبقه بندی: سیاسی، 
نوشته مهدی فرهادی
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 8 فروردین 1391

                                                                                    

 بسم الله الرحمن الرحیم

امسال را رهبری سال تولید ملی  نامیدند انشاءلله این وبلاگ بتونه در راستای اهداف رهبری  در جهت تولید تفکر اسلامی با توجه به نیازهاومسائل روز گامهای استواری رابرداره.انشاءلله امسال سال ظهور آقامون باشه، خدائیش خستمون شد، از فراق یار،ازغم جدائی ،از تنهائی، خدایا آقامون برسون.

 

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم                              

 

به طاقتی که ندارم کدام بار کشم

نه قوتی که توانم کناره جستن از او

 

نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم

نه دست صبر که در آستین عقل برم

 

نه پای عقل که در دامن قرار کشم

ز دوستان به جفا سیرگشت مردی نیست

 

جفای دوست زنم گر نه مردوار کشم

چو می‌توان به صبوری کشید جور عدو

 

چرا صبور نباشم که جور یار کشم

شراب خورده ساقی ز جامِ صافیِ وصل

 

ضرورتست که درد سر خمار کشم

گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید

 

کمینه دیده سعدیش پیش خار کشم
طبقه بندی: دل نوشته ها، 
نوشته مهدی فرهادی
(تعداد کل صفحات:4)      [1]   [2]   [3]   [4]  

آرشیو مطالب
امکانات جانبی


Online User